Companies with a family-friendly organisational culture have a strong competitive advantage in finding and retaining their workforce.

 
A családbarát módon működő munkahelyeken mérhetően kevesebb a megbetegedés és a kiégés, alacsonyabb a táppénzen töltött napok száma, és jóval kedvezőbbek a munkaerő elvándorlási mutatók. Közérzetük javulása folytán a munkatársak elkötelezettebbé, lojálisabbá válnak, javul a munkabírásuk és hatékonyságuk.
Kétnapos programcsomagunk segít a családbarát eszközök megismerésében és bevezetésében, családbarát szervezeti kultúra meghonosításában.