Élményteli feltöltődés a mindennapok részeként

the eleventh hour 3410476 1920

  • Meghatározott időközönként a csoportok számára rövid, meglepetés programokat viszünk házhoz
  • A rendszeresített, sokszínű élmények a munkatársak számára feltöltődést, közös, minőségi időtöltést kínálnak
  • Az egyedi programblokkok között relaxációs, gasztronómiai, kreatív játékos és karitatív elemek is találhatóak, melyek a csapat igényeire szabhatók

A rendszeresített közös élmények átélésével a munkatársak energikusabbak, motiváltabbak és elkötelezettebbek lesznek a hétköznapokban, javul a munkahelyi légkör.

Személyes figyelem a munkavállalók felé

A program eredménye képpen áttekintést kapunk a legfontosabb tényezőkről, melyek a munkatársak elköteleződését, elégedettségét a jelenlegi helyzetben meghatározzák.

A programon:fontos vagyok

  • Külső szakemberek irányítása alatt feltérképezzük, összegyűjtjük a munkatársak benyomásait, elvárásait és ötleteit a munkahelyi elköteleződés megerősítésére
  • Fókuszcsoportos beszélgetések során olyan légkört teremtünk, ahol a munkatársak őszintén elmondhatják a véleményüket, javaslataikat
  • A személyes odafordulás révén megerősítjük a munkatársakban az „Itt fontos vagyok-ide tartozom” érzést
  • Az összesített eredményeket konkrét akciótervek, javaslatok formájában adjuk át a megrendelő részére

 

 

Hatékony és energikus szervezet

Ha cégünk jövőjére gondolunk, szeretnénk a sikeres, dinamikusan fejlődő, innovatív vállalkozások között elképzelni, ahol stabil háttér mellett, elkötelezett munkavállalók dolgoznak. 

De vajon mi lehet a kulcs mindehhez? Mi befolyásolja a fluktuáció mértékét? Mi segíti a munkaerő megtartását?

Az egyik komoly különbség az elkötelezett, energikus és egészséges munkaerő, valamint a jól működő, támogató szervezet. Mindezek meglétét több tényező befolyásolhatja egy munkahelyen, melyek megismerésében segít egy körültekintő szervezeti felmérés. Ha tisztán látjuk a fejlesztendő területeket, a munka-csoportjaink főbb kockázati és védő tényezőit, célzott beavatkozásokkal egyenes az utunk a munkaerő megtartáshoz..

 Összetartó csapattagok

A workshop eredményeképpen belülről erősödik a csoporton/szervezeten belüli közösségi összetartás. A munkahelyi kultúra részévé válik a belső közösségformálás elismerése. 

A workshopon:diy
  • Az érdeklődő, nyitott munkatársak részvételével motivációs keretrendszert vezetünk be a belső szerveződésű programok rendszeresítésére
  • Gyakorlatias tudást, konkrét eszközöket tanítunk a szervezés támogatására, egyszerűsítésére
  • Elindítjuk a kreatív programszervező stafétát, mely motiválja a munkatársakat a minél színesebb, élményekkel teli közös programok megszervezésére

Vezetőként óriási nyomás alatt dolgozik, néha úgy érzi tanácsra, támogatásra van szüksége?

Egy-egy jól eltalált mondat, gondolatébresztő kérdés tovább lendít a helyzeten, megoldást jelent.

Abban segítünk, hogy mindenki találja meg az önmaga számára legelfogadhatóbb, leghatékonyabb megoldást!

Coachaink a jelen helyzetből kiindulva azonnal használható technikákra világítanak rá, vagy akár egy konkrét munkafolyamathoz nyújtanak segítséget, (on the job). 
Fel tudnak készíteni egy prezentáció hatékony megtartására, vagy arra a nehéz helyzetre, amikor személyes visszajelzést kell adni egy-egy kollégának (one to one).
Együtt beazonosítjuk azt a vezetési stílust ami a leghatékonyabb mind a vezető, mind a csapat számára.

Célunk, hogy rövid időn belől érjünk el hosszú távú változást.

DISC +Outdoor kihívások, közös élményekszinesbabak3

A Csapatot az összetételükhöz, korosztályukhoz, igazított kültéri feladatokra invitáljuk, a program során folyamatos visszacsatolással a korábban közösen feldolgozott DISC kérdőív viselkedési mintáihoz, valamint a feldolgozás során felszínre kerülő, ott feltárt tanulságokhoz.  

A DISC módszer eszköze: viselkedés tipológiai kérdőív.

•a résztvevők a kérdőív kitöltésével és az ahhoz kapcsolódó, egyéni munkafüzetek segítségével ismerik meg saját domináns viselkedési stílusukat. 
 
•a kérdőív eredményeinek közös feldolgozása általában új és nagy felismeréseket szül egyéni és csapat szinten egyaránt, valamint  praktikus támogatást is nyújt a résztvevők számára abban, hogy hogyan lehet a viselkedésről tanultakat saját magunk fejlesztése és a másokkal való eredményes együttműködés szolgálatába állítani.

A DISC egy olyan keretrendszer, amely segítségével az emberek közötti viselkedésbeli különbségek jól leírhatók, magyarázhatók és kezelhetők. A DISC az emberi viszonyoknak olyan közös nyelve, melyet bárki könnyen megtanulhat, sőt alkalmazhat, "folyékonyan" beszélhet. 

 sznes babak

Miért hasznos? 

•A viselkedéstudomány szerint az eredményes emberek tisztában vannak saját magukkal és környezetükben elfoglalt helyükkel: ismerik erősségeiket és fejlesztendő területeiket. Ezáltal képesek felismerni az egyes helyzetek sajátosságait, és viselkedésüket ezekhez igazítják, így sokkal hatékonyabban tudnak működni.
 
•A DISC rendszer kiindulási pontja, hogy viselkedésünket a problémák és kihívások, az emberek, a változások, valamint a szabályok kezelésének módja határozza meg. Mindezek kombinációjából alakul ki megfigyelhető kommunikációs-és viselkedési stílusunk.
 
•A DISC modell legfőbb haszna abban áll, hogy rámutat az egyén természetéből fakadó viselkedési hajlamaira – ezt hívjuk természetes preferenciának-, és olyan ismereteket biztosít, amelyek segítségével tudatos alkalmazkodásra lesz képes az adott helyzet igényeinek megfelelően. Ha tudjuk, melyek ezek a preferenciák, és ha képesek vagyunk másokét is felismerni, eredményesebben tudjuk kihasználni a vérmérsékletünk kínálta lehetőségeket, és képesek leszünk javítani kapcsolataink minőségén is.