DISC +Outdoor kihívások, közös élményekszinesbabak3

A Csapatot az összetételükhöz, korosztályukhoz, igazított kültéri feladatokra invitáljuk, a program során folyamatos visszacsatolással a korábban közösen feldolgozott DISC kérdőív viselkedési mintáihoz, valamint a feldolgozás során felszínre kerülő, ott feltárt tanulságokhoz.  

A DISC módszer eszköze: viselkedés tipológiai kérdőív.

•a résztvevők a kérdőív kitöltésével és az ahhoz kapcsolódó, egyéni munkafüzetek segítségével ismerik meg saját domináns viselkedési stílusukat. 
 
•a kérdőív eredményeinek közös feldolgozása általában új és nagy felismeréseket szül egyéni és csapat szinten egyaránt, valamint  praktikus támogatást is nyújt a résztvevők számára abban, hogy hogyan lehet a viselkedésről tanultakat saját magunk fejlesztése és a másokkal való eredményes együttműködés szolgálatába állítani.

A DISC egy olyan keretrendszer, amely segítségével az emberek közötti viselkedésbeli különbségek jól leírhatók, magyarázhatók és kezelhetők. A DISC az emberi viszonyoknak olyan közös nyelve, melyet bárki könnyen megtanulhat, sőt alkalmazhat, "folyékonyan" beszélhet. 

 sznes babak

Miért hasznos? 

•A viselkedéstudomány szerint az eredményes emberek tisztában vannak saját magukkal és környezetükben elfoglalt helyükkel: ismerik erősségeiket és fejlesztendő területeiket. Ezáltal képesek felismerni az egyes helyzetek sajátosságait, és viselkedésüket ezekhez igazítják, így sokkal hatékonyabban tudnak működni.
 
•A DISC rendszer kiindulási pontja, hogy viselkedésünket a problémák és kihívások, az emberek, a változások, valamint a szabályok kezelésének módja határozza meg. Mindezek kombinációjából alakul ki megfigyelhető kommunikációs-és viselkedési stílusunk.
 
•A DISC modell legfőbb haszna abban áll, hogy rámutat az egyén természetéből fakadó viselkedési hajlamaira – ezt hívjuk természetes preferenciának-, és olyan ismereteket biztosít, amelyek segítségével tudatos alkalmazkodásra lesz képes az adott helyzet igényeinek megfelelően. Ha tudjuk, melyek ezek a preferenciák, és ha képesek vagyunk másokét is felismerni, eredményesebben tudjuk kihasználni a vérmérsékletünk kínálta lehetőségeket, és képesek leszünk javítani kapcsolataink minőségén is.
 
 
Mitől +? 
 
PLUSZ OUTDOOR FELADATOK: PLUSZ ÖNISMERET:  PLUSZ CSAPATSZÍNTŰ FEJLŐDÉS:  PLUSZ KÖZÖS ÉLMÉNY: 
Gyakorlati, élményekkel teli megoldásokon keresztül épül be és rögzül a DISC tudásanyag. A feladatok során szituatív visszacsatolás a saját és mások viselkedési stílusáról. Megismerik és megértik a csapattagok egymás viselkedési stílusát. Közösen átélt élmények, összefogás a kihívások leküzdésében, „egy csapat vagyunk” érzése 

 

 

 

 

Példák a különböző outdoorprogram lehetőségekre:

•A résztvevőket erdei GPS-es feladatra invitáljuk, ahol a csapatok összeállításánál figyelembe vesszük a DISC kérdőívek eredményeit. A csapatok átélhetik annak jelentőségét, hogy milyen erőt képvisel egy Sárga, Kék, Piros vagy Zöld energiával rendelkező egyén a közösségben, ki mivel tudja támogatni, illetve esetlegesen ki mivel hátráltatja a hatékony munkavégzést.
 
•A csapatot terepjárós kalandok is várják, ami nemcsak felejthetetlen közös élmény, hanem a túra során megoldandó feladatokon keresztül (például „Vakvezetés”) tanulságos és maradandó visszajelzés is a résztvevőknek saját maguk és egymás a viselkedési mintázatáról.